overheidspublicaties
Getoond: 1-10 van 21 resulta(a)t(en).
titelomschrijvingdatumlink
Wettelijke besluiten i.v.m. bloed en -derivatenFAGG: Besluiten (KB en MB) i.v.m. labiele bloedproducten (instellingen, controles, methoden)09-09-2015bekijk
FAGG: omzendbrievenInternetpagina met opeenvolgende omzendbrieven FAGG (laatste onderaan)20-02-2018bekijk
Toediening van bloed buiten het ziekenhuisRichtlijn Hoge Gezondheidsraad (HGR 8177) Goede tranfsfusiepraktijken in de ziekenhuizen18-09-2015bekijk
Wijziging voorwaarden bewaring plasmaBewaring bij -30 °C gereduceerd naar -25°C25-02-2012bekijk
Voorwaarden RIZIV tussenkomst voor bloed en - derivatenK.B. 20 april 2010, publicatie B.S. 24.7.201020-04-2010bekijk
Wijziging normen ziekenhuisbloedbank K.B. 25.10.2006Wijziging van het K.B. van 17.2.2005 houdende vaststelling van de normen waaraan een ziekenhuisbloedbank moet voldoen om te worden erkend08-11-2006bekijk
Normen ziekenhuisbloedbank K.B. 17.2.2005norm waaraan de ziekenhuisbloedbank moet voldoen, te implementeren binnen 9 maanden na het verschijnen van dit besluit. (25/2/2005)20-03-2005bekijk
Aanpassing K.B. 4.4.1996 i.v.m. hemovigilantie 1.2.2005K.B. van 1.2.2005 (BS 8.2.2005) ter wijziging van het K.B. van 4 april 1996 betreffende de bereiding, de bewaring en terhandstelling van bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong (met integratie van de E.C. richtlijn 2002/98)20-03-2005bekijk
Aanpassing K.B. 4.4.1996 i.v.m. kwaliteitsnormen afgeleverd plasma, 24.9.2004B.S. 21.10.2004 Bepaling van het minimum volume (200 mL) per afgenomen plasma-derivaat en de kwaliteitsnorm i.v.m. stollingsfactoren en contaminerende (cellulaire) elementen20-03-2005bekijk
Aanpassing K.B. 4.4.1996 i.v.m. virusinactivatie plasma: 28.9.2003.B.S. 28.9.2003: Procedure voor virusinactivatie van plasma: dient voortaan op individueel afgenomen eenheden te gebeuren20-03-2005bekijk