overheidspublicaties
Getoond: 11-20 van 21 resulta(a)t(en).
titelomschrijvingdatumlink
Erkenning instellingen en centra M.B. 25.7.2002Ministerieel besluit betreffende de erkenning van instellingen en centra voor de afneming, de bereiding, de bewaring en de terhandstelling van bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong B.S. 10.8.200220-03-2005bekijk
Tests uit te voeren op de bloedeenheden KB 20.6.2002K.B. B.S. 17.7.2002 ter wijziging van de criteria bepaald in art. 8 van de wet van 5 juli 1994 m.b.t. de tests t.g.v. de bloedgift (aanvulling voor o.m. genoomtests voor HCV en HIV-120-03-2005bekijk
Installatie transfusiecomitÈ in de ziekenhuizen K.B. 16.4.2002B.S. 2.7.2002 Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 oktober 1964 tot bepaling van de normen die door de ziekenhuizen en hun diensten moeten worden nageleefd20-03-2005bekijk
Medisch dossier (o.a. ivm bloedtoediening) K.B. 16.4.2002B.S. 25.6.2002Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 1999 houdende bepaling van de algemene minimumvoorwaarden waaraan het medisch dossier bedoeld in artikel 15 van de wet op de ziekenhuizen, gecoˆrdineerd op 7 augustus 1987, moet voldoen20-03-2005bekijk
Medisch dossier (o.a. ivm bloedtoediening) K.B. 16.4.2002Registratie van een transfusiereactie of ongewenst voorval - parameters18-09-2015bekijk
Terugbetaling IV gammaglobulines K.B. 11.6.1997 BS 8.7.1997K.B. tot wijziging van het K.B. van 2.9.1980 ivm de tussenkomst door de verplichte ZIV voor farmaceutische producten, hfst. IV-B, 910-10-2005bekijk
Voorwaarden voor tegemoetkoming ivm bloedproducten K.B. 12.3.1998B.S. 24 MAART 1998. Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tussenkomt in de kosten van vol menselijk bloed en sommige labiele bloedproducten20-03-2005bekijk
Oorspronkelijk K.B. i.v.m. behandeling van bloedproducten K.B. 4.4.1996B.S. 16.10.1997 betreffende de bereiding, bewaring en ter handstelling van bloed en bloedderivaten; aanvullend K.B.s werden uitgevaardigd op 28.9.2003, public. 24.10.2003 en op 24.9.2004, public. 21.10.2004, resp. 1.2.2005, public. 8.2.200520-03-2005bekijk
K.B. 12.3.1998 (B.S. 24.3.1998) i.v.m. tussenkomst ZIV voor labiele bloedproductenKB met o.a. modaliteiten voor attestatie en verzamelstaten (Het KB volgt op dit over de organisatie van de Lotto (is dus geen fout)15-12-2015bekijk
Europese richtlijn over hemovigilantie (EC/2002/98)Publicatieblad van de Europese Unie, 27.1.2003 - (Nederlandstalige versie) Hierop is de Belgische wetgeving van februari 2005 gebaseerd20-03-2005bekijk