Vorige symposia

Omschrijving   Datum  
  WVTV symposium 2018
AIHA - David Smolders 30/11/2018
Dw met verschillende antistof reagentia - Lien Gruwier 30/11/2018
Een verwittigd klinisch bioloog is er twee waard - Kathleen Deiteren 30/11/2018
Evaluatie Bio-Rad IH AbID software - D Cappelle 30/11/2018
Evolutie naar een evidence based PBM - Hans van Remoortel 30/11/2018
Hyperkaliëmie na transfusie - Els Huyghe 30/11/2018
Koude antistoffen benadering vanuit de kliniek - Luc Noens 30/11/2018
Koude antistoffen benadering vanuit het laboratorium - Claudia Folman 30/11/2018
Opstarten van een bloedloos centrum - Philippe Van Acker 30/11/2018
Peri-operatief management van NOACs, anti-aggregatie en antistolling - Peter Verhamme 30/11/2018
Severe erythroblastosis in an African group B infant - Marieke Criel 30/11/2018
  WVTV symposium 2016
Antistoffen tegen hoog frequente antigenen - Anne Van Honsebrouck 9/12/2016
Bloedverbruik tijdens rampen - Veerle Compernolle 9/12/2016
Casuïstiek: patiënt met fentoype Bombay - Annelies Fraeyman 9/12/2016
Hemochromatose: de rol van aderlating in behandeling en opvolging - David Cassiman 9/12/2016
Hemochromatose: van wetenschappelijke evidentie tot wetgeving - Veerle Compernolle 9/12/2016
Technologieën voor bloedplaatjesproductie in vitro - Hendrik Feys 9/12/2016
Transfusiereacties: een klinische en immuunhematologische benadering - Luc Noens
  WVTV symposium 2014
Beleid van pretransfusietesten voor zuigelingen jonger dan 4 maanden - Anne Van Honsebrouck 14/11/2014
How to prevent kernicterus - P Govaert 14/11/2014
Schema transfusie zuigelingen
Standpuntenverklaring RK Vlaanderen pretransfusietesten bij zuigelingen 14/11/2014
Symposium programma & abstracts 14/11/2014
  WVTV symposium 2012
Ijzerbelasting na transfusie Tom Lodewyck 20/4/2012
Implementatie van een elektronisch transfusietrackingsysteem L Marcelis 20/4/2012
Transfusienood en prognose bij MDS Lucien Noens 20/4/2012
TRIX Transfusieregister irregulaire antistoffen en X(kruis)proeven J Van de Wijst 20/4/2012
Tromboelastographie A De Wolf 20/4/2012
Urgente aanpak van bloedingen K Peerlinck 20/4/2012
Wijzigingen in de CBO richtlijn J Slomp
  WVTV Symposium 2010
Chemotherapie geïnduceerde anemie: EPO en Fe therapie L Dirix 30/4/2010
Hemovigilantie in Frankrijk - R Tardivel 30/4/2010
Massaal bloedverlies en transfusiebeleid 30/4/2010
Restrictief versus liberaal transfusiebeleid in IZ - Prof. Hébert 30/4/2010
Restrictief versus liberaal transfusiebeleid in pediatrische IZ - Prof. Hébert 30/4/2010