Wetenschappelijke Vereniging Transfusie Vlaanderen
Vereniging zonder winstoogmerk
Deze website is uitsluitend informatief bedoeld voor geïnteresseerden in de materie en mag niet beschouwd worden als een substituut voor een specifiek medisch advies of diagnostische uitwerking. Door de WVTV of de webbeheerder wordt geen enkele juridische aansprakelijkheid aanvaard of enige garantie geboden ten aanzien van de alhier meegedeelde of beschreven opinies, visies of procedure.