terug
Robin R.A. Coombs

Robin R.A. Coombs (° 1921)

Robin Royston Amos COOMBS is geboren in 1921. Hij studeerde in 1943 af als veearts aan de universiteit van Edinburg en kwam nadien terecht in een researchlaboratorium voor serodiagnostiek in het zuiden van Engeland. Hierdoor verdiepte hij zijn kennis van de oude literatuur over de immunologie en meer bepaald de 'zijketen-theorie' van Paul EHRLICH. Een jaar later reeds zette hij dit onderzoek verder te Cambridge in het departement voor pathologie, waar hij in contact kwam met RACE en MOURANT. In een recent artikel vertelt hij zelf hoe Race hem op een goeie dag wees op de noodzaak van een betere test voor het opsporen van 'onvolledige' resusantistoffen. [1] Dank zij zijn grondige literatuurkennis kon hij samen met zijn beide collegae een eerste veel belovend experimenteel protocol opstellen voor een nieuwe test, nu wereldwijd bekend als de Coombstest.

Een eerste korte beschrijving van de naar hem genoemde test verscheen in de Lancet. [2] Samen met Arthur E. MOURANT en Rob R. RACE publiceerde hij in 1945 een vollediger beschrijving van deze nieuwe test voor het opsporen van zwakke en 'onvolledige' resus-agglutininen.[3] Mourant die over een opmerkelijke talenkennis beschikte, was in de Duitse literatuur een artikel van Carlo MORESCHI uit Pavia op het spoor gekomen, waarin beschreven wordt hoe de agglutinatie van rode bloedcellen versterkt wordt door 'antiserum tegen serum'. Dit werd een belangrijke stimulans om op de ingeslagen weg verder te aan.

De eerste klinische toepassing volgde in 1946 toen zij er met hun techniek in slaagden om de immunologische oorzaak te achterhalen van de hemolytische ziekte van de pasgeborene. De eerste patiënt die zij op die manier onderzochten was een zekere mevrouw Kell. Treffend is dat de irreguliere antistof die zij bij haar ontdekten geen resus-antistof was en aan geen enkele op dat ogenblik bekende specificiteit beantwoordde. Coombs noemde die ongekende antistof naar zijn patiënt, een handelwijze die later een algemeen gebruik werd. De daarop volgende ontdekking van nieuwe antistoffen en het bewijs hierdoor van nieuwe bloedgroepen veroorzaakte een ware explosie in een sluimerend gebied van de medische wetenschappen.[4]

De door hem ontwikkelde test wordt nu overal massaal gebruikt als pretransfusietest in de kruisproef en bij het onderzoek naar de oorzaak van anemie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het zogenaamde Coombsserum, een serum met antistoffen tegen menselijk globuline. Zo kan door een positieve directe Coombstest met absolute zekerheid bewezen worden dat sommige hemolytische anemiën veroorzaakt worden door autoantilichamen tegen de erytrocyten.

Hij is Fellow van het Corpus Christi College. Ooit zou hij laconiek gezegd hebben 'erythrocytes were primarily designed by God as tools for the immunologist and only secondarily as carriers of hemoglobin'. [5]

Robin Coombs is momenteel nog steeds hoogleraar immunologie aan de universiteit van het Engelse Cambridge.


[1] Coombs R.R.A., Historical note: past, present and future of the antiglobulin test, Vox Sanguinis, 1998, 74, 67-73.

[2] Coombs R.R.A., Detection of weak and 'incomplete' Rh agglutinins: a new test, Lancet, 1945, 2, 15-16.

[3] Coombs R.R.A., Mourant A.E. en Race R.R., A new test for the detection of weak and 'incomplete' Rh agglutinins, British journal of experimental pathology, 1945, 26, 255-66.

[4] Wintrobe M.M., Blood, pure and eloquent, Mc Graw-Hill, New York, 1980, p. 697, 699, 703.

[5] Firkin B.G. en Whitworth J.A., Dictionary of medical eponyms, Parthenon publishing group, Londen, 1996, p. 73.


terug